Zažili sme v šk. roku 2010/11:
 
JÚN 2011

Let nad Trenčínom
Detská osobnosť mesta Trenčín
Výlet na Brezinu 1.A a 1.B
Školský výlet 3.A a 3. B
Školský výlet 1.C
Slávnostná detská konferencia o vode
MDD

viac >>>
MÁJ  2011

Prírodovedná prechádzka - 1. A
Deň matiek - 1. A
Golf - 5. A
Píšem, píšeš, píšeme...
EKO workshop

 

viac >>>

 

APRÍL 2011

Noc s Andersenom v škole
Plavecký kurz 3.A
Slávik Slovenska - okr. kolo
Otvorená hodina 1.C
Divadelné predstavenie


viac >>>
Marec 2011

Trenčiansky robotický deň
Gitarový workshop
Pyžamová párty
Prednáška a koncert o hudobných nástrojoch
Vesmír očami detí
Tvorivá dielnička - keramika
Svetový deň vody

viac >>>
 
Február 2011

Krajské kolo - Technickej olympiáda

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Valentínsky florbalový turnaj

Viac  >>>

 

Január 2011

Prednáška - kino Hviezda
Pasovanie prvákov na TRENČIANSKOM HRADE
1. koncert školskej hudobnej skupiny -  End of Shame
Písmenková víla - vernisáž
Zápis do 1. ročníka

Viac >>>

 

Október 2010

OČAP

Trenčianske hodiny - šk. kolo

Exkurzia v Kremnici

Október mesiac úcty k starším

Turistická vychádzka

Prednáška o starostlivosti o zuby

Šlabikárová slávnosť

viac >>>
November 2010

Najkrajší policajt - výtvarná súťaž
Cesta okolo sveta
Výtvarná súťaž - vernisáž
Filmový večer - 1.C
Návšteva knižnice - 3.B
Projekty - 4.A
Technická olympiáda
Návšteva NR SR - 8.A,B
Exkurzia - Banská Bystrica - 7.A, 9.A

Viac >>>

 
December 2010

Beseda s M. Húževkom
Vianočné dielničky - I. st.
Vianočný jarmok
Mikuláš 2010
Projektové práce - 4.A
4.A v knižnici
Ostrov pokladov - Trnava
Šaliansky Maťko - šk. kolo
Olympiáda Sj - okr. kolo

Viac >>>
                         

September 2010

Slávnostné prevzatie - Ceny generálnej riaditeľky TVS, a.s.
Ing. Denisy Beníčkovej
 

Športové súťaže pri príležitosti spustenia "pitnej fontánky"

Slávnostný začiatok školského roku
2010 / 11Viac >>>

 

 
 
TOPlist