Školský rok 2007 / 08
 

 

Viedeň - Centrope Days

Kliknutím zväčšiť

September 07

viac >>>
(kliknutím otvoriť)

Slávnostné otvorenie šk. roku
Beseda - Futb. klub AS Trenčín
Exkurzie

 

Október 07

viac >>>
( kliknutím otvoriť )

Prednáška o Južnej Amerike
Prezentácia mesta Trenčín vo Viedni
Projekt s MP
Čo záhrada dala - výstava
Cirkus Carlson
Beseda o výbere strednej školy
November 07

viac  >>>
( kliknutím otvoriť )

Kouzelné divadlo
Výtvarné súťaže
Rozhovor s pánom primátorom
Ing. B. Cellerom
Trenčianske hodiny
Výtvarné práce detí
 
December 07

viac   >>>
( kliknutím otvoriť )

Vianočné večierky
Vianočný jarmok v meste
Nahrávanie rozprávky
Prišiel k nám Mikuláš
Divadielko
Geografická olympiáda
Vianočné pozdravy
Január 08

viac   >>>
( kliknutím otvoriť )

Divadielko - pre I.stupeň
Zápis do I. ročníka
Medzinárodné úspechy
Olympiáda v AJ-
oceňovanie
Ples rodičov
Vyhodnotenie novoročnej súťaže
o najkrajšie prianie
Február 08

viac   >>>
( kliknutím otvoriť )


Ocenení žiaci
Valentínsky turnaj
Valentínska diskotéka
Písmenková víla - vernisáž
Testovanie žiakov 9. ročníka
 
Marec 08

viac   >>>
( kliknutím otvoriť )

Matematický klokan 2008
Expert ZŠ 2008

Noc s Andersenom
Projekty Aj - 3. ročník
Daj si vodu z vodovodu
Projekty žiakov 4. A
Vesmír očami detí
Vyhodnotenie testovania 9. roč.
Beseda- drogová prevencia
 
Apríl 08

viac   >>>
( kliknutím otvoriť )


Lesná pedagogika - II. st.
Hasičská stanica - 8.A
Patrovec - škola v prírode
Slávik Slovenska
Prednáška - A. Bučko

 

Máj 08

viac  >>>
( kliknutím otvoriť )
Literárna exkurzia  2.A, B
Škola v prírode 3. A a 4. B
Deň matiek 1.A, B, 2.B
Expert 2008
Môj policajt
Prečo som na svete rád / rada
Literárna súťaž
Bratislava - exkurzia
Komparo
Multimediálna astronomická
prednáška
 
Kliknutím zväčšiť
Jún 08

viac  >>>
(kliknutím otvoriť)
Slávnostné odovzdávanie knižných odmien
Slávnostná rozlúčka s deviatakmi
Odovzdávanie vysvedčení prvákom
Detská osobnosť mesta Trenčín
Medzinárodná informatická súťaž - iBobor
Školy  v prírode - 2.B, 3.B,
Školské výlety - 5.A, 1.A, 1.B
Prezentácia  nákladných áut
Odmena pre úspešných zberačov starého papieru
Prednáška s besedou o EU
Odmena pre úspešného výtvarníka
MDD nielen pre deti


Archív šk. rok:  2006/07    >>>