Čo sme zažili v šk. roku 2014/15:

Marec - Apríl

Máj - Jún

O Ferdovi mravcovi
22.4. - Deň Zeme
Benefičný beh "PRO AUTIS" - 11.4.2015
Výtvarná súťaž - Vesmír očami detí - B. Klobučníková,1.C
Noc s Andersenom
Žabky

viac >>

50. výročie školy a MDD
Digiškola na kolesách

Testovanie 9 - školský rok 2014/15

Rozlúčka so žiakmi 9.A a 9. B
Najúspešnejšia žiačka v školskom roku 2014/2015

viac >>

September - Október

November - December

Január - FebruárSlávnostný začiatok školského roku 2014 / 15
"Poďme sa zoznámiť"
Dopraváčik
Beseda s Gabrielou Futovou
Beseda s Jozefom  Pavlovičom
Beseda s Adelou Banášovou
DENTÁLNA HYGIENA
Tekvičková slávnosť
Jesenné účelové cvičenie

viac >>>

 


Návšteva predškolákov
Rozprávkové popoludnie
Písmenková víla
Mikuláš
Tajomná noc
Stredoškolák
Exkurzia - Bratislava, 8.A a 8.B
Trenčianske hodiny - školské a oblastné kolo
Filmový večer - 5. A


viac >>>


Lyžiarsky kurz
Valentínsky florbalový turnaj - 13.2.2015
Hviezdoslavov Kubín - I. kategória, školské kolo
Pytagoriáda - školské kolo
Pasovanie prvákov na Trenčianskom hrade
Pasovanie za čitateľa - ŠKD

Zápis do 1. ročníka

viac >>