Čo sme zažili v školskom roku 2015 - 16:

JÚN

viac >>>Rozlúčka s našimi deviatakmi
Škola v prírode - druháci
Exkurzia Bratislava
Exkurzia HaZZ - 4.A
 
Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní
Športový deň a Účelové cvičenie
Exkurzia - 4.A
VŠETKOVEDKO
Šestka  pre Vás ....
GEOGRAFICKÁ VYCHÁDZKA
Exkurzia Banská Bystrica
Exkurzia v TV Markíza
Exkurzia Jaslovské Bohunice
MAREC - APRÍL MÁJ
Noc s Andersenom
Návšteva predškolákov
Písmenková víla
Hviezdoslavov Kubín
Noc s Andersenom
Zápis do 1. ročníka
Divadelné predstavenie
Deň vody
Deň ZEME

viac >>
 
Návšteva u hasičov - 1.A,B,C
Výlet 3.A a 3.B
Exkurzia v Nitre
Deň matiek v 1.A,B,C
Plávame do II.ročníka
Návšteva knižnice - 1.A, 1.B a 1.C


viac  >>>
NOVEMBER - DECEMBER JANUÁR - FEBRUÁR
Mikulášsky futbalový turnaj
Tajomná noc
Mikuláš v škole
Odovzdávanie cien za zber papiera
a tajomnú noc
Vianočná besiedka 1.B

viac >>

Lyžiarsky kurz - 7.A a 7.B
Pytagoriáda
Pasovanie prvákov na Trenčianskom hrade
Vernisáž výtvarných prác - Príroda, životné prostredie a deti
Vianočné večierky v 5.B a 6.A

viac >>
 
SEPTEMBER
Koncert  - Sláčikové kvarteto Opery SND

Hodiny anglického jazyka netradične

Medzinárodný deň gramotnosti

Začiatok šk. roku

viac >>>

 

OKTÓBER

EXKURZIA - druháci

Svetová výstava TITANIC
Týždeň zdravia
Náš Halloweensky deň v 1.A,B,C
Booble ball, alebo hodiny telocviku trochu inak
Okresné kolo OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015

 viac >>