Školský rok 2008 / 09
 

kliknutím zväčšiť

September 08

Slávnostný začiatok školského roku
Pozdrav od speváčky Jany URIEL Kratochvílovej
Návšteva v priestoroch firmy
SEAGLE
AIR
Púšťanie šarkanov
Vernisáž súťaže
Deň EURA

Park miniatúr Matúšovho kráľovstva v Podolí

 viac >>>
Október 08

Vyhodnotenie zberu papiera
Sokrates - pracovná návšteva v Nemecku
Antiviro - mliečny program


viac >>>
 

 

November 08


Vianoce v Európe

Trenčianske hodiny
Nitra - divadelné predstavenie
6.B - exkurzia
OČAP - II. stupeň
Príhody psa BUKYHO
Dobrodružná noc v škole


viac >>>
 
December 08


Vianočné trhy 2008
Šaliansky Maťko
Beseda s pyrotechnikom
Mikuláš na našej škole


viac  >>>
Január 09

Zápis do 1. ročníka
Vernisáž súťaže Písmenková víla
Polročné vysvedčenie
Pasovanie za prváka na
Trenčianskom hrade


viac >>>
 
Február 09

EXPERT geniality show 2008
Lesníci deťom
Valentín na našej škole
Valentínsky florbalový turnaj
Lesníci deťom

viac >>>
 
Marec 09

Krajské kolo -  Dejepisnej olympiády
Návšteva knižnice M. Rešetku
Oceňovanie úspešných žiakov
Prednáška  pre žiakov 9. A a 9. B
Prednášky a besedy  pre žiakov piateho a ôsmeho ročníka
Telesná výchova inak -
"sánkovačka"

viac  >>>

 

Apríl 09

Prednáška z Japonského veľvyslanectva
Zdravotnícka súťaž

Pytagoriáda
Slávik Slovenska 2009
Návšteva v 1.A zo súkromnej MŠ
Veľkonočný jarmok
Noc s Andersenom


viac  >>>
 
Máj 09

Comenius
-
návšteva žiakov a učiteľov zo škôl v Taliansku, Severnom  Írsku, Španielsku a Nemecku
Besiedky ku dňu matiek
Deň matiek v KS Dlhé Hony
Exkurzia v Autosalóne Krška, s.r.o. Mercedes-Benz
   
Prelet nad mestom Trenčín
Exkurzia - ČOV Pravobrežná, Trenčín
Kultúrne predstavenie- p. Kulíšek
Zdravotnícka súťaž - okresné kolo

viac >>>
Kliknutím zväčšiť
Jún 09

Rozlúčka s deviatakmi
Školský výlet - 6. A
Koncoročný školský výlet 8.B a 8.A
Milá návšteva v 1.B
Koncoročný školský výlet triedy 6.B
Koncoročný výlet do Nitry 9.roč.
Besiedka pre rodičov v 1.B
Školský výlet - 4. A
Návšteva pána primátora
Ing. Branislava Cellera
Výlet na Červený kameň - 3.B
Návšteva kina - MDD

viac >>>

 

Archív šk. rok: 2007/08 >>>
 

Archív šk. rok:  2006/07    >>>