Školský rok 2009 / 10
 

September 09


Slávnostný začiatok školského roku 2009/10

Exkurzia 9. A a 9.B - Matador Púchov

Výstavba športového areálu

Škola v prírode, Belušské Slatiny
3.A a 3.B

viac >>>

Október  09


14.10.2009
Exkurzia - 5.A a 5.B - Bratislava

Slávnostné otvorenie športového areálu   - 2. 10. 2009

Open Days v Europe Direct centre
27.10 a 28.10.09


viac >>>
 
November 09

Open Days 2009 na Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčianske hodiny - školské kolo
3.11. 2009

Trenčianske hodiny
KC Aktivity - vyššie kolo

Comenius - Monza, Taliansko

viac >>>

Florbalové družstvo - starší žiaci
December 09


Majstrovstvách Slovenska vo florbale, Košice
Písmenková víla - vernisáž II. roč.
Vianočné trhy
Cesta za pokladom
Prednáška a beseda o kartografii
Mikulášsky basketbal

Mikuláš v škole

Florbal - krajské kolo

viac
>>>
Január 10

Slávnostné odovzdávanie pochvaly riaditeľom školy

Polročné vysvedčenie

Exkurzia, 3.A - VAILANT

Zápis do 1. ročníka

Lyžiarsky kurz - žiaci 7. a 8. roč.

viac  >>>

Február 11

 

Polročné vysvedčenie -
Pasovanie prvákov
na Trenčianskom hrade

Prednášky spoločnosti PANSOPHIA


viac >>>

Marec 10

Noc s Andersenom

Učeň 2010

Kontrola hasičského zboruviac >>>

 

Apríl 10

Koncert "Prečo husle hrajú"

Súťaž mladých zdravotníkov

Vlastivedná návšteva Trenčianske múzeum a Trenčianska veža.

3. A - Návšteva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

viac >>>

 
Máj 10

Comenius Španielsko

TV netradične - golf

Muzikál - "Na skle maľované"

Návšteva z japonského veľvyslanectva - pani Masako Morishita

viac >>>

Kliknutím zväčšiť
Jún 10

Školy v prírode

Školské výlety

Oslavy 45. výročia otvorenia školy

Ocenenie úspešných žiakov


viac >>>

 
Archív šk. rok: 2008 / 09  >>>
 
Archív šk. rok: 2007/08 >>>
 
Archív šk. rok:  2006/07    >>>