Čo sme zažili v školskom roku: 2016/17
 
Dominika Heneková z 1.A uspela i v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, kde sa jej práca "VESELÝ VESMÍR" stala víťaznou prácou 2.kategórie. Blahoželáme! Veľká gratulácia patrí p. uč. Lubjákovej a Emke Zbyňovcovej z 2. B triedy, ktorá sa zapojila do súťaže Colors a v rámci nášho regiónu získala 2. miesto v súťaži.
Blahoželáme!
Rozlúčka so žiakmi 9.ročníka Ocenenie úspešných žiakov
FOTOGALÉRIA >>> FOTOGALÉRIA >>>
Konverzácie v Anj Výlet do Bojníc - 3.ročník
FOTOGALÉRIA >>> FOTOGALÉRIA >>>
Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka  (MONITOR 9 - 2017)

ZŠ BEZRUČOVA 66, Trenčín

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Priemerný počet
získaných bodov
Úspešnosť v % Priemerný počet
získaných bodov
Úspešnosť v %
14,6 b 73,2 % 18,8 b 75,2 %
Úspešnosť žiakov v rámci Slovenska
11,3 b 56,4 % 15,3 b 61,2 %
Úspešní žiaci umiestnení v školskom roku 2016/17:
Šimon Ondruš 3. B Pytagoriáda 2. miesto, okresné kolo
Igor Vargovič 4. B Pytagoriáda 1. - 2. miesto, okresné kolo
Emka Čudaiová 6. B Pytagoriáda 3. miesto, okresné kolo
Matematická olympiáda 1. - 3. miesto, okresné kolo
Emma Litvová 9. A Olympiáda v nemeckom jazyku 2. miesto, okresné kolo
Maximiliána Muchová 9. A Olympiáda v nemeckom jazyku 3. miesto, celoslovenské kolo
Samuel Varga 9. A Geografická olympiáda 3. miesto, okresné kolo
Ondrej Bublavý 9. B Geografická olympiáda 2. miesto, okresné kolo
    Fyzikálna olympiáda 2. miesto, okresné kolo
Matúš Žuffa 9. A Technická súťaž - ručné obrábanie kovov 3. miesto, krajské kolo

Gratulujeme aj ďalším žiakom, ktorí sa zapojili do súťaží:

Dominika Heneková 1. A Vesmír očami detí postup do celoslovenského kola
Adam Tilandy 1. A Vesmír očami detí ocenená práca
Jakub Medveď 5. B Vesmír očami detí ocenená práca
Jonáš Sládek 5. A Hviezdoslavov Kubín 3. miesto, obvodné kolo
Michal Kišš 7.B Technická olympiáda 5. miesto, krajské kolo - úspešný riešiteľ
Laura Šuleková 7.B Hviezdoslavov Kubín 2. miesto, obvodné kolo
Alex Kollárik 8. A Olympiáda v anglickom jazyku 8. miesto, krajské kolo
Slavomír Keleši 9.B Technická súťaž - ručné obrábanie kovov 5. - 6. miesto, krajské kolo
 
MÁJ JÚN
Účelové cvičenie
Exkurzia Dolný Kubín
Besiedka - Deň matiek
Exkurzia - Zuberec, Martin, 7.ročník

viac >>>
MDD na školskom dvore
Úspešní žiaci - oceňovanie
Športové úspechy
Cesta slovenskou históriou
Exkurzia v Žiline
Výsledky celoplošného testovania žiakov
9. ročníka  (MONITOR 9 - 2017)
viac >>
 
JANUÁR - FEBRUÁR MAREC - APRÍL
Lyžiarsky kurz
Pytagoriáda - I. stupeň
Hviezdoslavov Kubín
Pasovanie prvákov
Zimné radovánky
Technické olympiáda - krajské kolo
TECHNICKÁ SÚŤAŽ
- krajské kolo
Vesmír očami detí

viac >>>
 
Exkurzia Banská Bystrica
Zápis do 1. ročníka
Písmenková víla
Exkurzia žiakov ôsmeho ročníka.
Olympiáda v NEMECKOM JAZYKU - celoslovenské kolo
Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy
Noc s Andersenom


viac >>>
 
NOVEMBER DECEMBER - JANUÁR
Okresné kolo vo vybíjanej
Tajomná noc
Geografická exkurzia
Trenčianske hodiny - školské kolo
Zvon padlým obetiam

viac >>>

Technická olympiáda - okresné kolo
Mikuláš v našej škole
Čaro Vianoc pod hradom
Mikuláš CUP
Geografická olympiáda - školské kolo
Pytagoriáda - školské kolo

viac >>>
 
SEPTEMBER OKTÓBER

Slávnostný začiatok školského roku 2016/17
Jesenné účelové cvičenie II. stupeň
Beh o Matúšov groš

>>>

Exkurzia druháci
Exkurzia tretiaci
Tematický deň v škole
Deň mlieka
Medzinárodný deň školských knižníc
Jeseň na školskom dvore
2.B - Deň otvorených dverí - TSK
Exkurzia Piešťany
>>>