Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2018/2019

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:

Olympiáda ANJ - celoštátne  kolo

kategória 1A Kristián Filimpocher 7. A úspešný riešiteľ Ing. S. Vavríková

Olympiáda ANJ - krajské kolo

kategória 1A Kristián Filimpocher 7. A 1. miesto Ing. S. Vavríková

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  Michal Kišš 9. B 3. miesto Mgr. M. Moťovská

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  Michal Kišš 9. B 4. miesto Mgr. M. Moťovská

Matematická olympiáda - okresné kolo

  Šimon Ondruš 5. A 1. miesto PaedDr. O. Šmatláková
Samuel Kišš 6. A 1.- 3. miesto
Ema Čudaiová 8. B 1. miesto
Michal Kišš 9. B 3. miesto PaedDr. O. Šmatláková

Geografická olympiáda - okresné kolo

5. ročník Mellisa Holá 5. A 6. miesto Mgr. Z. Kresánková
Tomáš Kecera 5. B 15. miesto

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Kategória D
8.ročník
Stanislav Kotrha 8. B 2. miesto
- postup do KK
Mgr. M. Gregorová
Adam Žuk 8. B 7. miesto
Kategória C
9.ročník
Sabina Balážová   15. miesto Mgr. A. Kajan
Laura Stropková   16. miesto

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

2. kategória
Próza
Samuel Kišš 6. A 1. miesto Mgr. V. Rychtárechová
3. kategória
Próza
Veronika Sobková 8. B 2. miesto Mgr. B. Petrechová
3. kategória
Poézia
Nikola Nemšáková 7.B 3. miesto  

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

1. kategória
Próza
Tomáš Pšenka 4. A 1. miesto Mgr. R. Oravcová
Erik Filípek 4. C 2. miesto Mgr. P. Ripková
Sára Fazekašová 4. C 3. miesto
1. kategória
Poézia
Daniel Ďuriš 3. A 1. miesto Mgr. M. Čudaiová
Gabika Rizikyová 4. C 2. miesto Mgr. P. Ripková
Lea Senešiová 4. C 3. miesto
2. kategória
Próza
Samuel Kišš 6. A 1. miesto Mgr. V. Rychtárechová
Ema Tilandy 5. B 2. miesto  
2. kategória
Poézia
Viktória Duvačová 6. A 1. miesto Mgr. V. Rychtárechová
Šimon Ondruš 5. A 2. miesto  
Kira Mončeková 6. A 3. miesto Mgr. V. Rychtárechová
3. kategória
Próza
Veronika Sobková 8. B 1. miesto  


Mgr. B. Petrechová

Ema Čudaiová 8. B 2. miesto
Jonáš Sládek 7. A 3. miesto
3. kategória
Poézia
Nikola Nemšáková 7. B 1. miesto
Ema Masarovičová 7. B 2. miesto

Olympiáda ANJ - okresné kolo

kategória 1A Kristián Filimpocher 7. A 1. miesto Ing. S. Vavríková

Olympiáda ANJ - školské kolo

kategória 1A Kristián Filimpocher 7. A 1. miesto

Ing. S. Vavríková
Andrej Brokeš 2. miesto
Martin Varhaník 3. miesto
kategória 1B Emma Kraus 8. B 1. miesto
Nikola Nemcová 9. A 2. miesto Mgr. I. Pomajbová
Laura Stropková 9. B 3. miesto Ing. S. Vavríková

Olympiáda NEJ - školské kolo

kategória 1B Dominika Hašíková 9. A 1. miesto
Mgr. M. Gregorová
Nina Javorská 9. B 2. miesto
Laura Stropková 9. A 3. miesto

Olympiáda SJL - školské kolo

kategória 1C Ella Šujanová 9. A 1. miesto Mgr. V. Rychtárechová
Ema Čudaiová 8. B 2. miesto Mgr. B. Petrechová
Laura Stropková 9. B 3. miesto Mgr. V. Rychtárechová

Geografická olympiáda - školské kolo

5. ročník Tomáš Kecera 5. A 1. miesto  
Mellisa Holá 5. B 2. miesto  
Ester Olexíková 5. A 3. miesto  
6. a 7. ročník Jakub Sollár 6. B 1. miesto  
Martin Šifra 2. miesto  
Samuel Kišš 6. B 3. miesto  
8. a 9. ročník Ella Šujanová 9. A 1. miesto  
Andrej Hrbáček 2. miesto  
Michal Kišš 9. B 3. miesto  

Technická olympiáda - okresné kolo

kat. A Michal Kišš 9. B 4. miesto
- úspešní riešitelia
Ing. Jana Kyselicová
Adam Krištof

Pytagoriáda - školské kolo

5.ročník Šimon Ondruš 5. A 1. miesto Mgr. L. Kiššová
Saliyah Almuhairi
5.B
2. miesto
PaedDr. O. Šmatláková
Nina Doktorová 3. miesto
Alexander Lackovič 4. miesto
6.ročník Viktória Čudaiová 6. B 1. miesto  
Samuel Kišš
7.ročník Martin Kianička 7.B 1. miesto Mgr. E. Novosadová
Nela Soldová
8.ročník Ema Čudaiová 8.B 1. miesto Mgr. L. Kiššová
Nora Stropková 8.A 2. miesto

Príroda, životné prostredie a deti, 30. ročník regionálnej výtvarnej súťaže

výtvarná súťaž Suchý Ondrej 2. A   Mgr. Katarína Lubjáková

Technická olympiáda - školské kolo

kat. A Michal Kišš 9. B 1. miesto Ing. Jana Kyselicová
Adam Krištof
kat. B Jonáš Sládek 7. A 1. miesto
 

Archív:
Školský rok 2017 / 18 >>>
Školský rok 2016 / 17 >>>

Školský rok 2015 / 16 >>>
Školský rok 2014 / 15 >>>
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist