Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2018/2019

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:

Príroda, životné prostredie a deti, 30. ročník regionálnej výtvarnej súťaže

výtvarná súťaž Suchý Ondrej 2. A   Mgr. Katarína Lubjáková

Technická olympiáda - školské kolo

kat. A Michal Kišš 9. B 1. miesto Ing. Jana Kyselicová
  Adam Krištof
kat. B Jonáš Sládek 7. A 1. miesto
 

Archív:
Školský rok 2017 / 18 >>>
Školský rok 2016 / 17 >>>

Školský rok 2015 / 16 >>>
Školský rok 2014 / 15 >>>
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist