Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2019/2020

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
 
         
 
         
 

Archív:
Školský rok 2018 / 19 >>>

Školský rok 2017 / 18 >>>
Školský rok 2016 / 17 >>>

Školský rok 2015 / 16 >>>
Školský rok 2014 / 15 >>>
Školský rok 2013 / 14  >>>
Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>>
Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>>
Školský rok 2007 / 08  >>>
Školský rok 2006 / 07  >>>


TOPlist