Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2019/2020

Názov súťaže, kategória Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
Hviezdoslavovo Kubín - 2.- 4.roč.

I. kategória :
Poézia

 

Michalíková Carolyn 4. B 1. miesto  
Ondrovičová Ela 2. B 2. miesto  
Rolinčinová Vanesa 4. C 3. miesto  
Próza Wiedermannová Sofia 4. A 1. miesto  
Hodálová Viktória 2. B 2. miesto  
Ďuriš Daniel 4. A 3. miesto  

Pytagoriáda - školské kolo

5. ročník Rizikiová Gabriela

5. C
1. miesto
PaedDr. O. Šmatláková
Mišáková Sofia

2. - 5. miesto
Fazekašová Sára
Filipek Erik
Resek T.
6. ročník Almuhairi Safiyah 6. B 1. miesto
Doktorová Nina 6. B 2. miesto
Kontrová Lola Fanny 6. A 3. miesto
7. ročník Kišš Samuel 7. A 1. miesto


Mgr. E. Novosadová
Čudaiová Viktória 7. A 2. miesto
8. ročník Kianička Martin 8. B 1. miesto
Ševčovočová Ivona  
2
. - 3. miesto
Jankovičová Soňa 8. A

Euroškolák - súťaž pre žiakov ž. ročníka, OBN

  Galanová Kristína 6. A 2. miesto

- zúčastnených 13. škôl TN kraja

Mgr. A. Kajan
Kontrová Lola Fanny
Brokešová Alžbeta

Olympiáda anglický jazyk - školské kolo

kategória A Pavlík Lukáš 7. A 1. miesto
postup do OK
Mgr. M. Jurzová
Almuhairi Safiyah 6. B 2. miesto Mgr. I. Pomajbová
Večerová Mária 7. A 3. miesto Ing. S. Vavríková
kategória B Kraus Emma 9. B 1. miesto
postup do OK


Ing. S. Vavríková
 
Bui Duc Hung 8. A 2. miesto
Čechovská Daša 9. B 3. miesto
kategória C Podoláková Vanda 9. A postup do OK Mgr. I. Pomajbová

Olympiáda nemecký jazyk  - školské kolo

  Krížovský Marek 9. B 1. miesto  
Stropková Nora 9. A 2. miesto Mgr. M. Gregorová
Žáčiková Ema 9. B 3. miesto  

Olympiáda slovenský jazyk  - školské kolo

  Stropková Nora 9. A 1. miesto Mgr. V. Rychtárechová
Jankovičová Soňa 8. A 2. miesto Mgr. Mikulová
Soldová Nela 8. B 3. miesto Mgr. M. Králová

Geografická olympiáda - školské kolo

5.ročník Rizikyová Gabika
5.C
1. miesto


Mgr. Z. Kresánková
  Fazekašová Sára 2. miesto
  Mišáková Sofia 3. miesto
6.ročník Doktorová Nina 6.B 1. miesto
  Košara Alex 6.A 2. miesto
  Almuhairi Safiyah 6.B 3. miesto
7. ročník Sollár Jakub 7.B 1. miesto Mgr. L. Kiššová
  Duvačová Viktória 7.A 2. miesto
  Šifra Martin 7.B 3. miesto
8. ročník Pavlov Max 8.B 1. miesto Mgr. E. Novosadová
  Obdržal Tomáš 8.B 2. miesto
  Sládek Jonáš 8.A 3. miesto
9.ročník Kotrha Michal
9.B
1. miesto
Mgr. Z. Kresánková
  Žuk Adam 2. miesto
  Kotrha Stanislav 3. miesto

Technická olympiáda - okresné kolo

kat. A Marek Krížovský 9. B
úspešní riešitelia

Ing. Jana Kyselicová
  Stanislav Kotrha
 

Technická olympiáda - školské kolo

kat. A Marek Krížovský

9. B
1. miesto

Ing. Jana Kyselicová

 

  Stanislav Kotrha 2. miesto
  Michal Kotrha 3. miesto
kat. B Erik Filipek 5.C 1. miesto
 

Archív:

Školský rok 2018 / 19 >>> Školský rok 2017 / 18 >>> Školský rok 2016 / 17 >>>
Školský rok 2015 / 16 >>> Školský rok 2014 / 15 >>> Školský rok 2013 / 14  >>>

Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>> Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>> Školský rok 2007 / 08  >>> Školský rok 2006 / 07  >>>


 


TOPlist