Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2020/2021

Názov súťaže, kategória

Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
         

Olympiáda anglický jazyk - okresné kolo, 11.2.2021

kategória C Soňa Jankovičová 9. A úspešná riešiteľka Mgr. A. Kajan
kategória D Mária Večerová 8. A

2.miesto
postup do krajského kolaMgr. M. Gregorová
Roman Ralaus 8. B úspešný riešiteľ
kategória E Kristína Galanová 7. A úspešná riešiteľka

Geografická olympiáda – okresné kolo – 5. 2. 2021

kategória E Martin Šifra 8. B


úspešný/á  riešiteľ/ka
Mgr. L. Kiššová
Jakub Sollár
Maximilián Pavlov 9.B Mgr. E. Novosadová
kategória F Lola Fanny Kontrová 7. A
Mgr. Z. Kresánková
  Alex Košara 7. A
kategória G Carolyn Michalíková 5. B

Biologická olympiáda – okresné kolo – 8. 2. 2021

  Maximilián Pavlov 9. B 3. miesto Mgr. M. Labuda

Pytagoriáda - školské kolo

3. ročník Slotíková Barbora Naneta 3. A 1. miesto
Mgr. Z. Ivanovičová
Krajčovič Matúš 3. A 2. miesto
Bernáth Teodor 3. A
3
. miesto
Žiška Viliam 3. B
Mgr. P. Ripková
Hodálová Viktória 3. B
Briedová Ela 3. B
4. ročník Benček Samuel 4. B 1. miesto Mgr. K. Lubjáková
Lackovič Christián 4. A 2. miesto Mgr. P. Dúcky
Petričko Jakub 4. A 3. miesto
5. ročník Halásová Liliana 5. C


úspešný riešiteľ/ka
Mgr. L. Kiššová
Bielik Samuel 5. B PaedDr. O. Šmatláková
Ďuriš Daniel 5. A Mgr. L. Kiššová
6. ročník Ralausová Alena 6. A

úspešný riešiteľ/ka
PaedDr. O. Šmatláková
Resek Timo 6. B
Mgr. E. Novosadová
Murín Michal 6. B
7. ročník Obeda Oliver 7. A úspešný riešiteľ Mgr. L. Kiššová
8. ročník Brúsilová Natália
8. A

úspešný riešiteľ/ka

Mgr. E. Novosadová
Čudaiová Viktória
Kišš Samuel

Olympiáda anglický jazyk - okresné kolo, online  13.1.2021

kategória 1A Nina Doktorová 7. B 3. miesto Mgr. I. Pomajbová
kategória 1B Bui Duc Hung 9. A 8. miesto
úspešný riešiteľ
Ing. S. Vavríková
 

Technická olympiáda - okresné kolo, online

kat. A Martin Varhaník
9. A

5.miesto

Ing. Jana Kyselicová
David Dudáč
 
 

Archív:

Školský rok 2019 / 20 >>>    
Školský rok 2018 / 19 >>> Školský rok 2017 / 18 >>> Školský rok 2016 / 17 >>>
Školský rok 2015 / 16 >>> Školský rok 2014 / 15 >>> Školský rok 2013 / 14  >>>

Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>> Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>> Školský rok 2007 / 08  >>> Školský rok 2006 / 07  >>>


 


TOPlist