Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2021/2022

Názov súťaže, kategória

Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
         

Hviezdoslavov Kubín - obvodne kolo

3. kategória
Próza
 
Samuel Kišš 9. A 1. miesto Mgr. V. Rychtárechová
3. kategória
Poézia
Nelly Masaryková 8. A 3. miesto
 
Mgr. M. Králová
 

Technická olympiáda - okresné kolo, online

kat. A Jakub Zemanovič
8. B

8
. miesto

Ing. Jana Kyselicová

 
Ján Modrocký
kat. B
Samuel Benček

5.B

4. miesto,
úspešný riešiteľ

Technická olympiáda - školské kolo

kat. A Jakub Zemanovič
8. B
1. miesto
Ing. Jana Kyselicová

 
Ján Modrocký 2. miesto
kat. B
Samuel Benček

5.B

5. miesto
 
 

Archív:

Školský rok 2019 / 20 >>> Školský rok 2020 / 21 >>>  
Školský rok 2018 / 19 >>> Školský rok 2017 / 18 >>> Školský rok 2016 / 17 >>>
Školský rok 2015 / 16 >>> Školský rok 2014 / 15 >>> Školský rok 2013 / 14  >>>

Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>> Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>> Školský rok 2007 / 08  >>> Školský rok 2006 / 07  >>>