Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2023/2024

Názov súťaže, kategória

Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:
         
 
         
 
 

Archív:

Školský rok 2019 / 20 >>> Školský rok 2020 / 21 >>> Školský rok 2021 / 22 >>>
Školský rok 2018 / 19 >>> Školský rok 2017 / 18 >>> Školský rok 2016 / 17 >>>
Školský rok 2015 / 16 >>> Školský rok 2014 / 15 >>> Školský rok 2013 / 14  >>>

Školský rok 2012 / 13  >>>

Školský rok 2011 / 12  >>> Školský rok 2010 / 11  >>>
Školský rok 2008 / 09  >>> Školský rok 2007 / 08  >>> Školský rok 2006 / 07  >>>