AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné
vymazať históriu prehliadania.

 

Naša stránka nepoužíva žiadne reklamné, analytické, alebo iné súkromie ohrozujúce cookies.

Žiadne cookies sa nezdieľajú
 s tretími stranami.
 
 
 
 
Linka detskej dôvery 

t.č :  0907 401 749 odkazy@linkadeti.sk

 

Linka detskej istoty

t.č : 116 111
potrebujem@pomoc.sk

 

Linka dôvery Nezábudka
t.č : 0800 800 566

JEDÁLNY LÍSTOK :

 

 

 

DOTÁCIE STRAVOVANIA

Nové informácie ohľadne
novely zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách stravovania v ŠJ.
Prihláška na stravovanie
- šk.rok 2021/22

tlačivo >>>

celý dokument na prezretie
nájdete TU >>>

vedúca ŠJ

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

Záškoláčik:

archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tajomná noc
FOTOGALÉRIA >>>

foto: Mgr. Z. Ivanovičová

FOTOGALÉRIA >>>                                                   foto:  Mgr.Z.Ivanovičová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín

- obvodné kolo
   

Próza, 3. kategória

1. miesto

Samuel Kišš, 9.A
   
Poézia, 3.kategória

3. miesto
 

Nelly Masaryková, 8.A
 

Obidvaja postupujú do Okresného kola. Gratulujeme!


 

Cezpoľný beh - krajské kolo

Krajské kolo v cezpoľnom behu sa konalo 27. 10. 2021 v Dubnici nad Váhom.

Výsledky:  1.miesto - Čudaiová Viktória, 9.A
                 2.miesto - Chladoňová Viktória, 9.B

Ako družstvo, aj ako jednotlivec dievčatá postupujú do celoštátneho kola. Kôli pandemickej situácii boli športové súťaže pozastavené, takže termín celoštátneho kola je zatiaľ neznámy.

FOTOGALÉRIA >>>

Sprievodca samotestovaním pre rodičov:

Milí rodičia na stránkach Ministerstva Zdravotníctva SR si môžete prečítať návody na použitie
samodiagnostických COVID- 19 Ag Testov STANDARS Q Ag test:

 

LINK >>>

(kliknutím otvoriť)

Podmienky vstupu do školy pre žiakov:
- pri príchode do školy je povinná dezinfekcia rúk, vstup len s ochranným rúškom, dodržiavanie odstupov
- každý žiak/žiačka musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania
- zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové vreckovky
- po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca opätovne predkladá písomné - Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka

TLAČIVO >>>

(tlačivo na stiahnutie, je možnosť vyzdvihnúť si ho aj vo vestibule školy)

- ak vaše dieťa spĺňa výnimku z karantény za účelom zachovania prezenčnej výučby, máte možnosť prostredníctvom triedneho učiteľa zaslať - Oznámenie o výnimke z karantény.
 

TLAČIVO >>>

 

(tlačivo na stiahnutie, je možnosť vyzdvihnúť si ho aj vo vestibule školy)

 

 

Archív:

2019 / 20 2020 / 21    
2018 / 19 2017 / 18 2016 / 17 2015 / 16
2014 / 15 2013 / 14 2012 / 13 2011 / 12
2010 / 11 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08