Sprievodca samotestovaním pre rodičov:

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné
vymazať históriu prehliadania.

 
 

JEDÁLNY LÍSTOK :

 

DOTÁCIE STRAVOVANIA

Nové informácie ohľadne
novely zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách stravovania v ŠJ.
Prihláška na stravovanie
- šk.rok 2021/22

tlačivo >>>

celý dokument na prezretie
nájdete TU >>>

vedúca ŠJ

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

Záškoláčik:

archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)

Milí rodičia na stránkach Ministerstva Zdravotníctva SR si môžete prečítať návody na použitie
samodiagnostických COVID- 19 Ag Testov STANDARS Q Ag test:

 

LINK >>>

(kliknutím otvoriť)

Podmienky vstupu do školy pre žiakov:
- pri príchode do školy je povinná dezinfekcia rúk, vstup len s ochranným rúškom, dodržiavanie odstupov
- každý žiak/žiačka musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania
- zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové vreckovky
- po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca opätovne predkladá písomné - Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka

TLAČIVO >>>

(tlačivo na stiahnutie, je možnosť vyzdvihnúť si ho aj vo vestibule školy)

- ak vaše dieťa spĺňa výnimku z karantény za účelom zachovania prezenčnej výučby, máte možnosť prostredníctvom triedneho učiteľa zaslať - Oznámenie o výnimke z karantény.
 

TLAČIVO >>>

 

(tlačivo na stiahnutie, je možnosť vyzdvihnúť si ho aj vo vestibule školy)

Oceňovanie pedagógov a detí

29.6.2021 bol slávnostný deň. Primátor Mgr. Richard Rybníček v sobášnej miestnosti ocenil pedagógov z Trenčianskych škôl a tiež Detské osobnosti Mesta Trenčín.
 Sme hrdí že medzi nimi sú aj naši:
pán učiteľ Paľko Dúcky za jeho UČITEĽSTVO
 a Martin Varhaník ako detská osobnosť mesta Trenčín za vynikajúce výsledky v atletike.

Foto: mesto Trenčín, text: Mgr.I. Pavlík

 

Archív:

2019 / 20 2020 / 21    
2018 / 19 2017 / 18 2016 / 17 2015 / 16
2014 / 15 2013 / 14 2012 / 13 2011 / 12
2010 / 11 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08