MDD v škole
V súčasnej situácii nebolo možné organizovať Deň detí na aký sme zvyknutí.

Preto sme takto v škole vítali našich oslávencov aj v spolupráci s Radou rodičov.
 
FOTOGALÉRIA >>>
A všetko pokračovalo v ŠKD, kde bolo veľmi veselo.
FOTOGALÉRIA >>>
Vážení zákonní zástupcovia,

 

          na základe Manuálu pre ZŠ vydaného MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 17.05.2021 Vám oznamujeme:
 

1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti sa predkladá iba po každom prerušení dochádzky

žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Pokiaľ Vaše dieťa navštevuje školu bez prerušenia, vyhlásenie už nie je potrebné predkladať.

 
2. Pri prerušení vyučovania viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)

z dôvodu akéhokoľvek ochorenia,

Vaše dieťa predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 
                                                                                                            Ďakujeme za porozumenie,
                                                                                                        vedenie školy.
 
Naša dištančná tvorba
Čo všetko vytvorili naši žiaci počas dištančného vyučovania si môžete pozrieť v našej malej fotogalérii.

FOTOALBUM >>>
 
Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme  si Vás osloviť v súvislosti s poukázaním 2% zaplatenej dane
z príjmu fyzických a právnických osôb.
Tlačivá sú k dispozícii  vo vestibule školy, príp. si ich môžete  stiahnuť na webovej stránke školy
v sekcii 2% z dane.

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

 
Archív:
2019 / 20 2020 / 21    
2018 / 19 2017 / 18 2016 / 17 2015 / 16
2014 / 15 2013 / 14 2012 / 13 2011 / 12
2010 / 11 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08

 

TOPlist
 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:

Ak sa Vám nezobrazuje najnovšia verzia webstránky, je nutné si ju manuálne obnoviť.


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné vymazať históriu prehliadania.
 

  


 

 
 

JEDÁLNY LÍSTOK      

14.6.2021 - 18.6.2021

 

Informácie ŠJ pre stravníkov:
 

Nárok na dotáciu má žiak len v tom prípade, ak sa zúčastňuje vyučovacieho procesu!

 

Prihláška na stravovanie v ŠJ >>>

 
kliknutím otvoriť súbor >>>

DOTOVANÁ  STRAVA


Kliknutím otvoriť celý súbor >>>

 


Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

 

Záškoláčik:


archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)