Informácia k priebehu vyučovania od 10.5.2021

 

Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a zaradenia okresu Trenčín podľa regionálneho covid automatu

do II. stupňa varovania
(červený okres)

od pondelka 10.05.2021 je škola otvorená pre všetkých žiakov, vo všetkých ročníkoch.

Žiaci sa budú učiť podľa pôvodného rozvrhu hodín zo septembra 2020.


Na základe Vyhlášky č. 175 Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 15. 4. 2021

platnej od 19. 4. 2021 postačí, ak žiaci prvého i druhého stupňa budú mať v priestoroch školy

prekryté horné dýchacie cesty rúškom.
 

Každý pondelok je Vaše dieťa vstupujúce do budovy školy povinné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo -

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - triednemu učiteľovi.

Toto tlačivo je prístupné na stránke školy.
 
Naša dištančná tvorba
Čo všetko vytvorili naši žiaci počas dištančného vyučovania si môžete pozrieť v našej malej fotogalérii.

FOTOALBUM >>>
 
Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme  si Vás osloviť v súvislosti s poukázaním 2% zaplatenej dane
z príjmu fyzických a právnických osôb.
Tlačivá sú k dispozícii  vo vestibule školy, príp. si ich môžete  stiahnuť na webovej stránke školy
v sekcii 2% z dane.

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

 
Archív:
2019 / 20 2020 / 21    
2018 / 19 2017 / 18 2016 / 17 2015 / 16
2014 / 15 2013 / 14 2012 / 13 2011 / 12
2010 / 11 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08

 

TOPlist 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:

Ak sa Vám nezobrazuje najnovšia verzia webstránky, je nutné si ju manuálne obnoviť.


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné vymazať históriu prehliadania.
 

  


 

 
 

JEDÁLNY LÍSTOK      


10.5.2021 - 14.5.2021

3.5.2021 - 7.5.2021

 

Informácie ŠJ pre stravníkov:
 

Nárok na dotáciu má žiak len v tom prípade, ak sa zúčastňuje vyučovacieho procesu!

 

Prihláška na stravovanie v ŠJ >>>

 
kliknutím otvoriť súbor >>>

DOTOVANÁ  STRAVA


Kliknutím otvoriť celý súbor >>>

 


Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

 

Záškoláčik:


archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)