MDD - Šestka už je tu zas!

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné
vymazať históriu prehliadania.

 

Naša stránka nepoužíva žiadne reklamné, analytické, alebo iné súkromie ohrozujúce cookies.

Žiadne cookies sa nezdieľajú
 s tretími stranami.
 
 
 
 
Linka detskej dôvery 

t.č :  0907 401 749 odkazy@linkadeti.sk

 

Linka detskej istoty

t.č : 116 111
potrebujem@pomoc.sk

 

Linka dôvery Nezábudka
t.č : 0800 800 566

 

  

 

DOTÁCIE STRAVOVANIA

Nové informácie ohľadne
novely zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách stravovania v ŠJ.
Prihláška na stravovanie
- šk.rok 2021/22

tlačivo >>>

celý dokument na prezretie
nájdete TU >>>

vedúca ŠJ

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

Záškoláčik:

archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

  

Aj počas tohtoročného MDD si mohli deti užiť zábavu na našom školskom dvore.
Boli pripravené rôzne zábavné činnosti: skákadlá, lezecká stena, vodné bubliny, maľovanie na tvár.
 Zahrali si futbal a florbal. Od hladu ich zachránil výborný guláš a cukrová vata.
V kultúrnom programe ich potešilo vystúpenie našich talentovaných žiakov, kúzelníka Talostana, tanečná skupina "Len tanec"
a koncerty LosBrados a U2 REVIVAL SK.

FOTOGALÉRIA >>>
 

FOTOGALÉRIA  >>>

foto: p. VRÁTNY

Exkurzia 8.A a 8.B

15. 6. 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Modre,

kde si pozreli expozíciu a pamätnú izbu Ľudovíta Štúra.

Potom sa vybrali do vedecko- technického centra Aurélium v Bratislave, kde si mohli vyskúať,

ako fungujú rôzne technické vynálezy.

FOTOGALÉRIA  >>>

Gazdovský dvor
V utorok 7. júna  počas exkurzie na Turú Lúku na Myjave druhákom naozaj prialo počasie.

Mohli si tak naplno užiť prehliadku gazdovského dvora,

na ktorom sa oboznámili so životom našich predkov na začiatku 20.storočia.

Okrem vnútornej expozície deťom urobili veľkú radosť zvieratká na dvore.

FOTOGAlÉRIA >>>

foto: Mgr. M.Čudaiová, Mgr.Maršálková

Tajomná noc 
FOTOGALÉRIA >>>

foto: Mgr. Z. Ivanovičová

FOTOGALÉRIA >>>                                                   foto:  Mgr.Z.Ivanovičová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín

- obvodné kolo
   

Próza, 3. kategória

1. miesto

Samuel Kišš, 9.A
   
Poézia, 3.kategória

3. miesto
 

Nelly Masaryková, 8.A
 

Obidvaja postupujú do Okresného kola. Gratulujeme!


 

Cezpoľný beh - krajské kolo

Krajské kolo v cezpoľnom behu sa konalo 27. 10. 2021 v Dubnici nad Váhom.

Výsledky:  1.miesto - Čudaiová Viktória, 9.A
                 2.miesto - Chladoňová Viktória, 9.B

Ako družstvo, aj ako jednotlivec dievčatá postupujú do celoštátneho kola. Kôli pandemickej situácii boli športové súťaže pozastavené, takže termín celoštátneho kola je zatiaľ neznámy.

FOTOGALÉRIA >>>

 

Archív:

2019 / 20 2020 / 21    
2018 / 19 2017 / 18 2016 / 17 2015 / 16
2014 / 15 2013 / 14 2012 / 13 2011 / 12
2010 / 11 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08