ONLINE  PRIHLÁŠKA  >>>
BASKETBALOVÝ TURNAJ

Starší žiaci reprezentovali našu školu v basketbale. Získali 2.miesto a postúpili do vyššieho kola.

foto:Mgr. Vlnka

KORČUĽOVANIE
Žiaci 2.A a 2.B sa zúčastnili korčuliarskeho kurzu, kde sa hravou formou učili korčuľovať.

foto: Mgr. Ivanovičová

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné
vymazať históriu prehliadania.

 
 

Naša stránka nepoužíva žiadne reklamné, analytické, alebo iné súkromie ohrozujúce cookies.

Žiadne cookies sa nezdieľajú
 s tretími stranami.
 
 
 
 
Linka detskej dôvery 

t.č :  0907 401 749 odkazy@linkadeti.sk

 

Linka detskej istoty

t.č : 116 111
potrebujem@pomoc.sk

 

Linka dôvery Nezábudka
t.č : 0800 800 566

JEDÁLNY  LÍSTOK

 

 

DOTÁCIE STRAVOVANIA

Nové informácie ohľadne
novely zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách stravovania v ŠJ.
Prihláška na stravovanie
- šk.rok 2022/23

tlačivo >>>

celý dokument na prezretie
nájdete TU >>>

vedúca ŠJ

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

Záškoláčik:

archív  >>>

(Staršie čísla školského časopisu)